top of page

Festival van Verbinding

Het Festival van Verbinding is een jaarlijks terugkerend event zoals Open Bedrijvendag waarbij we zichtbaarheid geven aan initiatieven, organisaties, locaties en ondernemers die werken vanuit hun hart, maatschappelijk verantwoord bezig zijn.

 

Het Festival van Verbinding wil enerzijds alle warme initiatieven/locaties in Vlaanderen zichtbaar maken en anderzijds workshops organiseren die voor verbinding met jezelf en met anderen zorgen.

Op deze website ga je alle updates over de aankomende editie van het Festival van Verbinding kunnen terugvinden.

Transitie Vlaanderen

Transitie Vlaanderen vzw faciliteert het Festival van Verbinding.

Transitie Vlaanderen kiest voor de verandering van ons huidig economisch systeem en ijvert voor een lokale veerkrachtige samenleving in symbiose met de Aarde.

  • Zij fungeert als aanspreekpunt en overlegplatform.

  • Zij streeft naar samenwerking met verwante actoren.

  • Zij schrijft zich in, in de ruimere mondiale transitiebeweging.

  • Zij streeft deze doelen na onafhankelijk van elke politieke partij en levensbeschouwelijke strekking.

kopafbeelding.jpg
bottom of page