top of page

De Blikfabriek...

Lieve medemens,

Wij zijn een groep vrijwilligers van het Festival van Verbinding dat organisaties en mensen die bezig zijn met de wereld duurzamer en liefdevoller te maken zichtbaar wil maken en met elkaar en het publiek verbinden 

Het 1ste weekend van september 2023 is het startweekend in de Blikfabriek in Hoboken. 

 

Het weekend van 1,2,3 september  zijn er in de Blikfabriek stands, eten, boeiende sprekers, expo, kunst, Chapp the mic (open mic), workshops, en nog veel meer en het vraagt een hele organisatie om samen een mooie plek van ontmoeting, inspiratie, kennisuitwisseling, beleving, etc... te verwezenlijken

 

Binnen het organiserend team heb ik de verantwoordelijkheid op mij genomen om al wat met de vrijwilligers te maken heeft te coördineren, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is wat van wie verwacht wordt.  Het is mijn bedoeling om met de vrijwilligers samen te bekijken wie wat doet vanuit verbinding met het eigen hart.  Dan wordt het  hoogstwaarschijnlijk een rijke en fijne ervaring 

 

We zoeken zowel mensen die interesse hebben in coördinerende functies als mensen die zich graag bezighouden met uitvoerende taken zoals

 • inrichten en aankleden van verschillende ruimtes

 • opbouwen en afbreken van podia en

 • Café mee opruimen

 • drank (eventueel ook eten) voorzien voor de vrijwilligers

 • tafels en stoelen zetten, tapijten leggen, planten neerzetten, versiering aanbrengen

 • signalisatie aanbrengen

 • benodigdheden voorzien voor sprekers

 • deelnemers/sprekers ontvangen en wegwijs maken

 • eet- en ontmoetingsplekken in de gaten houden

 • nagaan of alles in orde blijft bij de toiletten bv wc-papier aanvullen

 • hulp aan marketing en communicatieteam zoals nieuwsbrieven maken, social media inzetten

 

We bieden

 • een combiticket waarmee je het hele weekend en ook heel de maand onze activiteiten kan volgen, kost normaal 45 euro

 • drankbonnetjes

 • deel uitmaken van een geëngageerde groep van vrijwilligers, allerlei contacten oa met boeiende sprekers, workshopgevers en -volgers 

 • de gelegenheid om een persoonlijke bijdrage te leveren aan meer verbinding in onze wereld

 • onze eeuwige dank en hopelijk een boel gezellige en rijke momenten

Als je interesse hebt, neem dan contact op met mij, ik zal heel blij zijn met wat je bijdrage ook zal zijn.  Mail mij op gemmavzw@gmail.com of bel of tekst mij op 0486 88 51 06

Van harte, ik kijk uit naar onze ontmoeting,

 

Cecilia Magnus

- Vrijwilligerscoördinator Festival van Verbinding

Transitiefestival.png
bottom of page