top of page

Samenzorg…Samen met en voor elkaar!

Samenzorg is een jonge, onafhankelijke organisatie van vrijwilligers die zich inzetten voor een wereld waarin de Mens centraal staat in al zijn aspecten, zoals fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. We brengen mensen die openstaan voor holistische en multidisciplinaire zorg in contact met elkaar.


De bij ons aangesloten zorgverleners verbinden zich ertoe om het zelfhelend vermogen van mensen te erkennen, te stimuleren en te ondersteunen, met oog voor alle aspecten die dienstbaar zijn voor het menselijk welzijn. Zo ondersteunen  we mensen in hun zoektocht en transformatieproces naar een gezond, gebalanceerd en authentiek leven. We stimuleren met andere woorden persoonlijke groei.


Om informatie hierrond nog toegankelijker te maken, is Samenzorg begin 2024 met een wekelijkse podcast gestart, waarbij zorgverleners hun ervaring en inzichten delen, patiënten hun verhaal doen of  een pittig boek wordt besproken. Inmiddels werken we aan een meer specifiek vervolg waarin bijvoorbeeld een bepaald ziektebeeld vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken. Zo willen we kennis naar diepere inzichten in ziekte en gezondheid, en mogelijke paden naar (zelf!-) genezing overdragen.


Een ander doel van Samenzorg is het creëren van onafhankelijke onderzoeks- en analysepraktijken. We definiëren « wetenschap » als een voorlopige conclusie, een tijdelijk inzicht, ontstaan uit observatie en ervaring, waarover gedialogeerd wordt. Luisteren in dialoog betekent een constant leerproces.


Recent heeft Samenzorg een eventkalender gelanceerd waarmee alle ‘Samenzorgers’ hun aanbod aan een breder publiek bekendmaken.


Verder steunen we het ontstaan / uitbreiden van holistische "gezondheidshuizen" en Inloophuizen. In deze laatsten kunnen mensen gratis terecht voor een luisterend oor!


Een gezonde mens kan maar bestaan in een gezonde samenleving. Daarom bouwt Samenzorg, als verbindend platform, aan een grensoverschrijdend netwerk van gelijkgestemde initiatieven die actief zijn in andere maatschappelijke gebieden, zoals educatie, ecologie, buurtwerk, cultuur en zoveel meer. Kortom: Samenzorg geeft het nieuwe (gezondheids)bewustzijn dat in de wereld ontwaakt stevige fundamenten!

 

Door geen lidgeld te vragen maar op basis van vertrouwen te ageren, maken we Samenzorg voor iedereen toegankelijk. Draag jij Samenzorg een warm hart toe, geloof je in onze visie en missie? Wil je ons groeiproces ondersteunen? Dat kan met een vrijwillige bijdrage op het rekeningnummer: BE39 1030 8116 4719.

 

Word je enthousiast als je dit leest, sluit je dan aan bij ons netwerk!
Alvast hartelijk dank om ons initiatief te ondersteunen en verder kenbaar te maken!


Warme groeten,
het Samenzorgteam.

Meer info op :   www.samenzorg.nu (in opmaak)
of via email :     contact@samenzorg.nu

bottom of page